Tevredenheidsonderzoek

Eind januari 2016 hebben ouders (ongeveer de helft van de gezinnen) en kinderen (groep 5 t/m 8) van onze school een enquête ingevuld over de ontwikkelingen binnen onze school. Met het invullen van de enquête kunnen we uw mening en die van de kinderen laten bijdragen aan het verbeteren van onze kwaliteit. Wij bedanken u bij dezen voor uw deelname.

In een gesprek (kwaliteitskring) met 4 ouders hebben we de resultaten gedeeld en besproken. We hebben geconstateerd dat er heel veel positieve punten uitkomen, er is een hoge mate van tevredenheid en daar zijn we trots op. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen welke onze aandacht hebben; deze stippen we hier voor u aan:

  • Social Media: een aandachtspunt in de opvoeding van zowel school als ouders. Een mooi onderwerp om binnenkort een ouderavond aan te wijden. We houden u op de hoogte en hopen natuurlijk dat u dan ook komt!
  • Het begeleiden van kinderen met leer- en of gedragsmoeilijkheden of kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn: omdat dit een punt is wat niet alle ouders betreft, zien we dat dit door een kleiner aantal ouders is ingevuld. Deze begeleiding – wat voor ieder kind (wat het betreft) individueel wordt vastgesteld – is een proces wat soms wat meer tijd nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. We zien dit als een actief actiepunt en gaan vanaf augustus 2016 meer tijd van leerkrachten vrij roosteren, zodat er meer interne begeleiding voor zorgkinderen kan komen door leerkrachten en de IB. Er zal ook meer structureel met de pittige plus torens gewerkt gaan worden.
  • Toezicht op het schoolplein: sinds januari is er (bij wijze van proef) elke dag om 12.30 uur ook een leerkracht op het schoolplein om samen met het TSO-team op een fijne manier toezicht te houden.
  • Voor- en naschoolse opvang: in februari heeft er een gesprek plaats gevonden met ouders, De Roef en school over de BSO. Er is toen afgesproken dat er een oudercommissie voor De Regenboog wordt samengesteld.

Hier zijn inmiddels genoeg aanmeldingen voor en in maart gaat de commissie van start (meer informatie hierover volgt vanuit De Roef). Hiermee kunnen de ontwikkelingen van de voor- en naschoolse opvang in samenspraak worden gevolgd. Er komt zo meer inspraak van ouders en kan er beter ingespeeld worden op verbeterpunten.

Er was ook een mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij de enquête. Een aantal ouders heeft hiervan gebruik gemaakt. Voor ons is het fijn wanneer u uw vragen persoonlijk met ons deelt door binnen te lopen of een afspraak te maken.

U kunt een hoop informatie vinden op deze website, maar onze deur staat altijd open om uw vragen te stellen of zorgen te delen. Voor gesprekken met de groepsleerkracht kunt u bij hen terecht. Het voeren van geplande ambitiegesprekken geeft ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van uw kind te volgen, maar wanneer de behoefte er is om nog eens in gesprek te gaan, dan kunt u altijd langskomen of een afspraak maken.


Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

Ondanks alle maatregelen wensen we iedereen fijne feestdagen en bovenal een gezond begin van 2021! Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m. ...
[lees verder]