Regels

Regels en afspraken op onze school

Op De Regenboog vinden wij samen leren, samen werken en samen vieren erg belangrijk. Dit kan alleen als we met elkaar duidelijke regels en afspraken maken.
Onze kanjermethode, waarin de kinderen leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op durven te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen, is de basis in de omgang met elkaar.

De pijlers waarop ’kanjeren’ is gebaseerd zijn:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand is zielig
We lachen niemand uit

Naast deze mooie methode zijn er ook regels en afspraken op onze school. Alleen dan kunnen we als ‘kanjers’ op een fijne, gezellige en respectvolle manier met elkaar omgaan op De Regenboog.

De volgende regels en afspraken zijn met elkaar gemaakt:

Onderbouw

Hand in hand is oké, slaan, schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee.
Spullen van jou, spullen van mij, zorg ervoor, dan blijven we blij.
Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.
Zegt een ander iets, zeg dan even niets.
Kun je het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen.
Bij het spelen binnen/buiten, mag ik niemand buiten sluiten.
Doet een ander iets goed, geef een pluim op zijn/haar hoed.
We laten merken, dat we rustig kunnen werken.
Op de gang lopen we rustig en netjes, dan krijgen we allemaal witte petjes.

Bovenbouw

Ik voel me prettig in de klas als…
…   er geen ruzie is, en als dit wel gebeurt we dit op een kanjer-manier uit kunnen praten.
…   iedereen eerlijk is tegen elkaar.
…   er niet aan elkaars spullen wordt gezeten zonder het eerst te vragen.
…   iedereen naar elkaar luistert, en iedereen elkaar aankijkt als er iets verteld wordt.
…   we allemaal rustig kunnen werken.
…   de klas en het toilet schoon en opgeruimd is.
…   er niemand roddelt of fluistert over elkaar.
…   iedereen vriendelijk is en elkaar helpt wanneer dit nodig is.
…   niemand geschopt, geslagen of uitgescholden wordt.
…   de problemen op een normale manier met elkaar opgelost worden.
…   er niet gerend wordt in de school.
…   er niet gegeten of gedronken wordt, behalve als de juf/meester aangeeft dat het mag.
…   er niemand buitengesloten wordt.
…   iedereen zuinig omgaat met de boeken en spullen van school.
…   deze regels ook gelden vlak voor schooltijd in de klas.

Kortom: probeer een ander in zijn/haar waarde te laten en te respecteren hoe hij/zij is.   Dan ben je een kanjer!

 

Algemene schoolregels

Voor de kinderen:
–   Groepen 5-8 lopen langs de kleine trap. Groep 1-4 komen langs de hoofdingang naar binnen.
–   We wandelen rustig door de school.
–   Kinderen gaan in een rij naar buiten en weer in de rij naar binnen.
–   Tijdens de inloop werken de kinderen aan iets wat afgesproken is met de leerkracht.
Dit doen ze op hun eigen plaats. We gebruiken deze tijd als rust/ leermoment.
Binnen is ook binnen.
–   Voor groep 3 t/m 8 zijn er pauzespullen waarmee gespeeld kan worden bij het buitenspelen.
–   Zorg dat je met elkaar zorg draagt voor het netjes houden van de pauze-speelkist!
–   Er is een voetbalrooster (voor groep 6-7-8) voor in de pauze. Hier houden we ons aan.
Er voetbalt maar 1 groep tegelijk, dus niet meerdere groepen door elkaar.
–   Alle kinderen nemen fruit of groenten mee voor de ochtendpauze. Bij hoge uitzondering een
boterham. Drinken moet in een beker (voorzien van naam) mee; zodoende beperken wij de
hoeveelheid afval en dat is beter voor het milieu. (Pakjes gaan dan ook (leeg) mee naar huis.)
–   Kinderen van groep 4 t/m 8 zetten hun fruit in de daarvoor bestemde vakken bij de kapstok.
Kinderen van groep 1 t/m 3 zetten het in de klas.
–   Een feest wordt graag gevierd, de traktaties houden we graag klein, er hoeven geen cadeautjes bij.
–   Uitnodigingen en kaartjes worden na schooltijd buiten school uitgedeeld (dit om teleurstelling te
voorkomen).
–   De materialen (denk aan potloden, gummen enz.) die de kinderen nodig hebben krijgen ze op
school. Een eigen etui en agenda is wenselijk (vanaf groep 6).
–   Mobiele telefoons worden in de bovenbouw op één afgesproken plek in de klas bewaard.
De mobieltjes worden alleen ingezet als dit van de leerkracht mag, enkel voor schoolse
doeleinden. School is niet verantwoordelijk voor mobieltjes die in de gang in eigen tassen worden
bewaard. Tijdens TSO blijft de mobiele telefoon in de klas of tas.  (Bellen -waar nodig- kan
via de vaste telefoon van school.)
–   Voor ieders veiligheid: we hangen of leunen niet op de balustrade.
–   Tijdens het wandelen naar de gym worden er door de voorste en achterste twee leerlingen
een hesje gedragen. Deze worden bewaard in eigen klas.
–   In de herfst- en wintermaanden spelen we niet op het te natte grasveld (ook niet tijdens het
overblijven).
–   We lopen naast onze fiets over het plein.
–   De ingang voor de fietsers is bij het kleine hek; je kunt meteen je fiets tussen de hekjes zetten;
sluit goed aan a.u.b.
–   Stepjes/sleetjes enz. blijven buiten. Skates ed. kunnen in het vak in de kast.
–   Sloffen in de klas is alleen toegestaan als de kinderen in de winter sneeuwschoenen dragen
buiten.
–   Er komen geen kinderen in het magazijn of in de kopieerruimte.
–   Kinderen vanaf groep 5 spelen niet met kleutermateriaal en niet in de zandbakken.
Groep 1 t/m 4 mag dit alleen op aanwijzen van de leerkracht.
–   Er gaat één persoon tegelijk naar het toilet.

  Voor de ouders:
– Bij groep 1 en 2 mogen ouders nog meelopen tot de klas. Groep 3 t/m 8 lopen zelfstandig de school
binnen, ouders nemen afscheid op het plein.
– Afspraken maken met de groepsleerkracht kan per mail of telefonisch.
Of tussen 15.00 en 15.30 uur even binnenlopen voor het maken van een afspraak.
– Ziekmeldingen worden gedaan door ouders, niet door broertjes/zusjes. Dit wordt telefonisch
gedaan tussen 08.00 en 08.20 uur. (U kunt de voicemail inspreken, mocht er niet opgenomen
worden.)
–  Om 8.30 uur begint de school: we beginnen graag in alle rust op tijd.  (Alle ouders hebben dan de
school verlaten.)
–  Kinderwagens graag parkeren op het gele gedeelte in de aula.
–  Ouders zijn steeds weer betrokken bij het leerproces en de ontwikkeling van het kind.
–  Wanneer uw kind huiswerk mee krijgt, verwachten wij van u een hoge mate van  betrokkenheid.
Zodoende zorgen we er samen voor dat uw kind, naast het met plezier naar  school gaan, ook het
beste uit zichzelf haalt.
–  Elke groep heeft een klasse- en biebouder, alsook ouders voor de Techniek Torens.
–  Wanneer uw zoon/ dochter weekhulp is, helpt hij/zij de leerkracht tot uiterlijk 15.15 uur.
–  In groep 7 en 8 kan het zijn dat uw kind huiswerkklas heeft; dit duurt van 15.00 tot 16.00 uur.
–  Mocht uw kind na moeten blijven dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
Dit duurt uiterlijk tot 15.30 uur.