Zorg

Wat doen juf Petra en juf Mascha, de IB’ers, op onze school?

De meeste ouders zullen de Intern Begeleider (ib-er) van hun school niet kennen. Gewoon omdat hun kind de ib-er niet nodig heeft. Want de ib-er is voor kinderen die óf niet goed kunnen meekomen, óf meer uitdaging nodig hebben, óf andere moeilijkheden ervaren in hun ontwikkeling.

De Intern Begeleider is er eigenlijk vooral om de meesters en juffen te begeleiden. Die zien in hun klas dat een kind iets speciaals nodig heeft. De ib-er helpt de leerkracht dan om te kijken wat dit kind precies nodig heeft en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. De ib-er gaat dus niet zélf aan de slag met het kind.

De leerkracht stelt een groeidocument voor het kind op. Dat is een plan waarin staat welke moeilijkheden de leerling ervaart, hoe daar aan wordt gewerkt en wat het doel is. De ib-er zal hierbij zo nodig helpen. Ouders hebben altijd het recht om zo’n groeidocument in te zien en moeten daar formeel zelfs mee instemmen.

Is er meer nodig dan de juf of meester kan geven, dan kan de ib-er dit regelen. De ib-er overlegt met ouders, met extra hulptroepen binnen en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld jeugd professionals, orthopedagogen, psychologen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Zij zijn vooral de spin in het web, maar niet degene die praktisch hulp gaan geven.

Ouders kunnen ook zelf aangeven dat er iets is met hun kind dat meer zorg vraagt. Meestal gaat dat via de juf of meester, die dan met de ib-er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de ib-er samen.

Vindt u dat uw kind extra zorg of aandacht nodig heeft? Praat dan eerst met de leerkracht. Wanneer jullie samen denken dat er meer hulp nodig is, kun je samen in gesprek met de ib-er erbij.

 

Het Zorgstappenplan van De Regenboog kunt u hier nalezen.

 

 

 

Laatste nieuws

Reünie!

Op zaterdag 6 oktober 2018 staat er een reünie gepland vanwege 25 jaar bestaan van De Regenboog. Alle oud-leerlingen vanaf 18 jaar (en ook oud-person ...
[lees verder]