Zorg

Wat doet de IB’er op onze school?

De meeste ouders zullen de Intern Begeleider (ib-er) van hun school niet kennen. De Intern Begeleider is er eigenlijk vooral om de meesters en juffen te begeleiden. Zij zien wanneer een kind in hun klas iets speciaals nodig heeft. De IB’er helpt de leerkracht dan om te kijken wat dit kind precies nodig heeft en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. De IB’er gaat dus niet zélf aan de slag met het kind.

Wanneer er zorgen rondom een kind zijn, stelt een leerkracht een groeidocument voor het kind op. Dat is een plan waarin staat welke moeilijkheden de leerling ervaart, hoe daar aan wordt gewerkt en wat het doel is. De ib-er zal hierbij zo nodig helpen. Ouders hebben altijd het recht om zo’n groeidocument in te zien en moeten daar formeel zelfs mee instemmen.

Is er meer nodig dan de juf of meester kan geven, dan kan de IB’er dit regelen. De IB’er overlegt met ouders en met leerlingbegeleiders binnen en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld jeugdprofessionals, orthopedagogen, psychologen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Zij is vooral de spin in het web, maar niet degene die praktisch hulp gaat geven.

Vindt u dat uw kind extra zorg of aandacht nodig heeft? Ouders kunnen zelf aangeven dat er iets is met hun kind dat meer zorg vraagt. Meestal gaat dat via de juf of meester, die dan met de IB’er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de IB’er samen.

 

Het Zorgstappenplan van De Regenboog kunt u hier nalezen.

 

 

 

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

Ondanks alle maatregelen wensen we iedereen fijne feestdagen en bovenal een gezond begin van 2021! Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m. ...
[lees verder]