MR – agenda en verslagen

Hier kunt u de agenda en kort verslag terugvinden van de vergaderingen:

MR Regenboog en Mariaschool d.d. 23-10-2018 

Laatste nieuws

De schoolgids 2018-2019 is gepubliceerd