MR – agenda en verslagen

De agenda’s van de vergaderingen worden hieronder gepubliceerd. De verslagen zijn op school in te zien.

Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 11-12-2018

Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 23-10-2018 

Laatste nieuws

De schoolgids 2018-2019 is gepubliceerd