Plannen, protocollen, info

In het protocol Schorsen en Verwijderen kunt u nalezen hoe dit binnen Stichting De Waarden is geregeld.
U kunt het hier nalezen.

Bij het inschrijven van uw kind heeft u ook de Ambitieovereenkomst getekend.
U kunt hier nog eens nalezen wat deze overeenkomst inhoudt.

Bent u geïnteresseerd in het Strategisch Beleidsplan (Schoolplan)?
Het strategisch beleidsplan 2015-2019 van De Regenboog kunt u hier nalezen.

Om thuis eens te bekijken: de site van onze rekenmethode Alles Telt: www.allestelt.nl
Kies ‘voor gebruikers’ en onder ‘alles telt voor ouders’ vindt u informatie en online spelletjes.

 

Wilt u meer weten over:

  •  leerplicht (bijvoorbeeld vrij vragen buitenom de reguliere dagen), kijkt u dan bij www.rblwest-brabant.nl   U kunt hier ook de folder downloaden.
  • brede school – op de site van www.stichtingdewaarden.nl kunt u onder het hoofdje ‘Brede School’ de gezochte informatie vinden.
  • passend onderwijs – u kunt hier de informatiegids nalezen, uitgegeven door het Steunpunt Passend Onderwijs
  • inspectie van het onderwijszie www.onderwijsinspectie.nl
  • centrum Jeugd en Gezin – zie www.cjgmoedijk.nl
  • Basisonderwijsgids – alle ouders en verzorgers van kinderen die drie jaar worden, krijgen informatie over de gids Basisonderwijs. Deze gids is voor iedereen te downloaden van internet – www.rijksoverheid.nl.Kijk daarvoor op de openingspagina van het thema Basisonderwijs. Heeft u toch nog vragen over school en onderwijs, dan kunt u gratis bellen met 0800-5010 van de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders 5010.

 

De gemeente Moerdijk heeft in samenwerking met JALP een boekje uitgebracht.
In dit boekje staan de contactgegevens van de organisaties en instanties die ouders kunnen benaderen wanneer zij vragen hebben over hulp bij geldzaken en administratie, rondkomen met geld, activiteiten voor kinderen.

U kunt het boekje hier lezen.
Het kan ook digitaal gevonden worden via www.jalpmoerdijk.nl