Kwaliteitskring / koffiegesprek

Ieder schooljaar plannen wij een kwaliteitskring met een aantal ouders.
Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan wij dan graag met ouders in gesprek over De Regenboog. In een ontspannen sfeer bespreken we onderwerpen die ouders aandragen, maar ook onderwerpen waar wij de input van ouders graag horen, passeren de revue.
Omdat we er veel waarde aan hechten om de mening en gedachten van ouders te horen, hopen we op een grote en positieve respons. Bij veel aanmeldingen kunnen we twee rondes plannen.

U bent welkom!

 

Verslagje van de laatst gehouden Kwaliteitskring –  d.d. 9 april 2018

Kwaliteitskring

Op 9 april kwam een groepje van zeven ouders samen om met onderbouwcoördinator juf Mascha en bovenbouwcoördinator juf Karin te praten over kwaliteit op De Regenboog. Het plan was om in twee groepen (onderbouw en bovenbouw) te werken, maar omdat er daarvoor te weinig aanmeldingen waren, was er gekozen om met zijn allen één sessie te doen.
Naar aanleiding van verschillende stellingen konden we meningen uitwisselen over een aantal onderwerpen, zoals “Past De Regenboog qua onderwijs in de 21e eeuw”, “Wat vinden we van het werken met chromebooks en is er nog ruimte voor schrijven?”, “Wat vinden we van de communicatie vanuit school en voelen we voldoende ruimte en mogelijkheden om zelf te communiceren met school?”. Ook het punt “hygiëne” kwam nog even aan bod.
Ook was er nog de vraag of we De Regenboog zouden aanbevelen als school aan andere mensen. Hier werd zeer positief op gereageerd. Het was fijn om met een aantal mensen kritisch te kijken naar de kwaliteit van onze school.

Wilt u de volgende keer ook meedoen, heel graag! Als we met meer mensen zijn kunnen we de onderbouw en bovenbouw splitsen, zodat we nog gerichter kunnen werken.

Moeder van drie kinderen in de bovenbouw

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

Ondanks alle maatregelen wensen we iedereen fijne feestdagen en bovenal een gezond begin van 2021! Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m. ...
[lees verder]