Aanmelding

We vinden het belangrijk om bij het aanmelden van uw kind ruim de tijd te nemen om met u kennis te maken en u te informeren over de manier van werken op De Regenboog. Om ook daadwerkelijk de tijd te kunnen nemen vragen we u een afspraak te maken met de onderbouwcoördinator/directeur, zodat u zeker weet dat er op dat moment geen andere zaken op haar agenda staan. U hebt dan een gesprek waarna een rondleiding door de school volgt. Hierbij wordt ook een kijkje genomen in de verschillende groepen. U krijgt informatie over het verloop van de kleutertijd, praktische zaken worden toegelicht en u bent vrij om vragen te stellen.

De 1 oktobergrens wordt besproken en toegelicht. Zo kan het zijn dat een 4-jarige met een geboortedatum na 1 oktober een langere kleuterperiode doormaakt dan een kind dat bijvoorbeeld in juli of augustus jarig is. Soms wordt er gestart met een instroomgroep (in de volksmond ook wel ‘groep nul’ genoemd), daarin komen dan de jongste kleuters die bijvoorbeeld vanaf de kerstvakantie instromen.

Wij verwachten dat uw zoon of dochter zindelijk is zodra hij of zij bij ons op school komt. U krijgt een inschrijfformulier mee. Nadat u uw kind heeft ingeschreven, zal worden bekeken in welke groep uw kind het beste terecht kan. Voor wat betreft kleuters zal de onderbouwcoördinator de indeling verzorgen.

Ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag neemt de groepsleerkracht contact met u op om de zogenaamde gewenningsdagen en een kennismakingsgesprek met u af te spreken. Uw kind mag enkele dagdelen verdeeld over de twee weken voor zijn of haar vierde verjaardag op De Regenboog komen om aan de school en de groep te wennen. Meteen na de vierde verjaardag volgt het kind zo mogelijk de complete schoolweek. De laatste 4 weken van het schooljaar komen er geen kinderen meer wennen i.v.m. drukte en groepsgrootte. Deze leerlingen starten in het nieuwe schooljaar. Kinderen die in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar jarig zijn, mogen meteen de eerste schooldag komen wennen.

We hebben oog voor elk kind en alle afspraken gaan in overleg met u als ouder. Na de eerste zes schoolweken wordt u als ouders uitgenodigd voor een eerste evaluatiegesprek met de leerkracht van uw kind.
Om gedurende de schoolloopbaan van uw kind uw en onze verwachtingen concreet te hebben, ondertekenen we samen een ambitieovereenkomst.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen, 0168-325997 of u stuurt ons een mailtje: info.regenboog@dewaarden.nl
aanmelden

Laatste nieuws

Reünie was geslaagd!