Aanmelding

Hoera! Uw kind mag naar school

Onze ambitie is een school te zijn waar alle kinderen welkom zijn en met plezier naar toe gaan. Zo kunnen onze kinderen zich in een thuisnabije en veilige omgeving ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Wij gaan ervoor om te werken met individuele verschillen en kinderen uit te dagen tot leren. De kwaliteit van ons onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen voldoende bagage meekrijgen om te functioneren in de maatschappij. Wij blijven innoveren om in de toekomst ook passend aan te sluiten bij de maatschappij.

We vinden het belangrijk om bij het aanmelden van uw kind ruim de tijd te nemen om met u kennis te maken en u te informeren over de manier van werken op De Regenboog. Met veel plezier laten wij u onze school zien!
Om ook daadwerkelijk de tijd te kunnen nemen vragen we u een afspraak te maken met de onderbouwcoördinator/directeur, zodat u zeker weet dat er op dat moment geen andere zaken op haar agenda staan. U hebt dan een gesprek waarna een rondleiding door de school volgt. Hierbij wordt ook een kijkje genomen in de verschillende groepen. U krijgt informatie over het verloop van de kleutertijd, praktische zaken worden toegelicht en u bent vrij om vragen te stellen.
Wij verwachten dat uw zoon of dochter zindelijk is zodra hij of zij bij ons op school komt.

De 1 oktobergrens wordt besproken en toegelicht. Zo kan het zijn dat een 4-jarige met een geboortedatum na 1 oktober een langere kleuterperiode doormaakt dan een kind dat bijvoorbeeld in juli of augustus jarig is. De jongste kleuters die na de kerstvakantie beginnen, starten in een instroomgroep (in de volksmond ook wel ‘groep nul’ genoemd).

U krijgt een inschrijfformulier mee. Na ontvangst hiervan sturen wij u een bevestiging samen met een kennismakingsformulier. Voor wat betreft de kleuters verzorgt de onderbouwcoördinator de indeling.

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag neemt de onderbouwcoördinator contact met u op om de zogenaamde gewenningsdagen en een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind af te spreken. Hiervoor neemt u het ingevulde kennismakingsformulier weer mee.
Uw kind mag vijf dagdelen verdeeld over de twee weken voor zijn of haar vierde verjaardag op De Regenboog komen om aan de school en de groep te wennen. Meteen na de vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. De laatste vier weken van het schooljaar komen er geen kinderen meer wennen i.v.m. drukte en groepsgrootte. Deze leerlingen starten in het nieuwe schooljaar. Kinderen die in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar jarig zijn, mogen meteen de eerste schooldag komen wennen.

We hebben oog voor elk kind en alle afspraken gaan in overleg met u als ouder. Na de eerste zes schoolweken wordt u als ouders uitgenodigd voor een eerste evaluatiegesprek met de leerkracht van uw kind.
Wanneer u uw kind inschrijf op onze school, gaat u akkoord met onze  ambitieovereenkomst. Hierin staan uw en onze verwachtingen beschreven.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen, 0168-325997 of u stuurt ons een mailtje: info.regenboog@dewaarden.nl

We doen er alles aan uw kind een plezierige schooltijd te bezorgen!

aanmelden

 
 
Passend Onderwijs en de Brede Zorgschool
Deze ambitie heeft geleid tot het vormen van een Brede Zorgschool. Wij geven zo vorm aan Passend Onderwijs. We streven ernaar om alle leerlingen in een veilige thuisnabije omgeving uit te dagen zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden, zodat zij voldoende bagage meekrijgen om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dat betekent dat we ook kinderen met bijzondere zorgen les geven op onze scholen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen in hun eigen omgeving, dicht bij huis, het beste tot hun recht komen.
Ook vinden wij het belangrijk dat alle kinderen in de klas leren omgaan met verschillen. Ieder kind verdient zijn eigenheid en mag zijn wie hij is. Wij gaan er binnen onze manier van werken vanuit dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. De verschillen tussen kinderen kunnen we gebruiken om elkaar vooruit te helpen.
Scholen en besturen hebben vanaf 2014 een zorgplicht om alle leerlingen een passend onderwijsarrangement aan te bieden.
De procedure voor aanmelding van een leerling met specifieke zorg kunt u hier nalezen.
Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

Ondanks alle maatregelen wensen we iedereen fijne feestdagen en bovenal een gezond begin van 2021! Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m. ...
[lees verder]