Vakantierooster

De vakanties voor schooljaar 2018-2019 zijn als  volgt:

Zomervakantie                       9 juli t/m 17 augustus 2018
Herfstvakantie                       15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie                         24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie *               4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie (incl. Pasen)   19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag                    30 en 31 mei 2019
Pinksteren                              10 juni 2019
Zomervakantie                      8  juli t/m 16 augustus 2019

* De voorjaarsvakantie wijkt af van de door de Rijksoverheid voorgestelde datum zoals die op het internet te vinden is.

Dagen met bijzondere schooltijden:
Donderdag 20 december is het een gewone schooldag met ’s avonds Kerstviering op school
Vrijdag 21 december is groep 1 t/m 4 de hele dag vrij, groep 5 t/m 8 is vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 1 maart zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij:
Studiedag team                 woensdag 19 september 2018
Studiedag team                 vrijdag 5 oktober 2018
Studiedag team                 donderdag 6 december 2018
Studiedag team                 maandag 7 januari 2019
Vrije middag                      vrijdag 1 maart 2019
Studiedag team                 maandag 11 maart 2019
Studiedag team                 vrijdag 7 juni 2019
Studiedag team                vrijdag 28 juni 2019
Vrije middag                     vrijdagmiddag 5 juli 2j019

Groepen 1 t/m 3 zijn elke vrijdagmiddag vrij.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat hij /zij buiten de geplande schoolvakanties geen vrij meer kan krijgen.

NB: Wilt u (buiten deze vakanties om) verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet . Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan zijn wij verplicht dat aan de leerplichtambtenaar door te geven. Op deze website onder het kopje Handig om te weten vindt u het item verlof aanvragen. Hier vindt u ook een verwijzing naar de website over leerplicht.

 

Verdere bijzondere data en activiteiten worden gepubliceerd in het Ouderportaal.

 

Alvast voor het schooljaar 2019-2020: 

Herfstvakantie               14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie                 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Spelletjesmiddag!

Kom op 29 mei tussen 13.30 en 15.30 uur naar De Regenboog voor een spelletjesmiddag in samenwerking met Sovak, Kibeo en De Regenboog!