Vakantierooster

De vakanties voor schooljaar 2017-2018 zijn als  volgt:

Herfstvakantie                   16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                     25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie             12 t/m 16 februari 2018
Pasen                                   30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie                       23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaartsdag                10 en 11 mei 2018
Pinksteren                          21 mei 2018
Waardendag                       7 juni 2018
Zomervakantie                   9 juli t/m 17 augustus 2018

Onze eigen studie(mid)dagen zijn nog niet bekend. Zodra deze zijn ingepland laten we u dat via de Nieuwsbrief weten.

Groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat hij /zij buiten de geplande schoolvakanties geen vrij meer kan krijgen.

NB: Wilt u (buiten deze vakanties om) verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet . Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan zijn wij verplicht dat aan de leerplichtambtenaar door te geven. Op deze website onder het kopje Handig om te weten vindt u het item verlof aanvragen. Hier vindt u ook een verwijzing naar de website over leerplicht.

 

De vakanties voor schooljaar 2016-2017 zijn als volgt:

Herfstvakantie                     24 t/m 28 oktober 2016
Kerstvakantie                      26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie               27 februari t/m 3 maart 2017
Pasen                                     14 en 17 april 2017
Meivakantie                         24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart                          25 en 26 mei 2017
Pinksteren                             5 juni 2017
Zomervakantie                    17 juli t/m 27 augustus 2017

 

Studiedagen

Maandag 3 oktober 2016    Studiemiddag team, alle kinderen middag vrij
Vrijdag 11 november 2016  Studiedag team, alle kinderen hele dag vrij
Maandag 16 januari 2017    Studiemiddag team, alle kinderen middag vrij
Woensdag 29 maart 2017   Studiedag team, alle kinderen hele dag vrij
Woensdag 14 juni 2017       Studiedag team, alle kinderen hele dag vrij
Woensdag 28 juni 2017      Studiedag St. De Waarden, hele dag vrij
Maandag 3 juli 2017            Studiedag team, alle kinderen hele dag vrij

 

Dagen met bijzondere schooltijden:

Donderdag 22 dec 2016      is een gewone schooldag met ’s avonds kerstviering vanaf 17.00 uur
Vrijdag 23 dec 2016             alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 24 feb 2017              alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Donderdag 1 juni   2017      groep 8 ochtend vrij (na schoolkamp)
Donderdag 13 juni 2017      groep 8 van 10.00 tot 12.00 op school (na afscheidsavond)
Vrijdag 14 juli 2017              alle leerlingen middag vrij

 

Groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat hij /zij buiten de geplande schoolvakanties geen vrij meer kan krijgen.

 

 

 

Laatste nieuws

FIJNE ZOMERVAKANTIE! ...
[lees verder]