Vakantierooster

De vakanties voor schooljaar 2017-2018 zijn als  volgt:

Herfstvakantie                   16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie                     25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie             12 t/m 16 februari 2018
Pasen                                   30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie                       23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaartsdag                10 en 11 mei 2018
Pinksteren                          21 mei 2018
Zomervakantie                   9 juli t/m 17 augustus 2018

Dagen met bijzondere schooltijden:
Donderdag 21 december is het een gewone schooldag met ’s avonds Kerstviering in de NH-kerk (19.00-20.00 uur)
Vrijdag 22 december is groep 1 t/m 4 de hele dag vrij, groep 5 t/m 8 is vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 9 februari zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij:
Studiedag team                 25 september 2017
Studiedag team                 23 oktober 2017
Studiedag team                 24 november 2017
Studiedag team                 1 juni 2018
Waardendag                       7 juni 2018

Groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat hij /zij buiten de geplande schoolvakanties geen vrij meer kan krijgen.

NB: Wilt u (buiten deze vakanties om) verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet . Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan zijn wij verplicht dat aan de leerplichtambtenaar door te geven. Op deze website onder het kopje Handig om te weten vindt u het item verlof aanvragen. Hier vindt u ook een verwijzing naar de website over leerplicht.

 

Verdere bijzondere data en activiteiten worden gepubliceerd in het Ouderportaal.

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Reünie!

Op zaterdag 6 oktober 2018 staat er een reünie gepland vanwege 25 jaar bestaan van De Regenboog. Alle oud-leerlingen vanaf 18 jaar (en ook oud-person ...
[lees verder]