Vakantierooster

Schooljaar 2020 – 2021

Herfstvakantie                19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie                  21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie          15 t/m 19 februari 2021
Goede Vrijdag / Pasen   2 en 5 april 2021
Meivakantie                     26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart                      13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag                24 mei 2021
Zomervakantie               26 juli t/m 3 september 2021

De studiedagen zijn: 

Woensdag 9 september 2020
Vrijdag 2 oktober 2020
Maandag 5 oktober 2020 (Waardendag)
Woensdag 6 januari 2021
Maandag 22 februari 2021
Donderdag 1 april 2021 – alleen de middag
Dinsdag 22 juni 2021
Donderdag 8 juli 2021

Afwijkende schooltijden:
Vrijdag 18 december 2020: middag vrij voor groep 5 t/m 8. Hele dag vrij voor groep 1 t/m 4
Vrijdag 12 februari 2021: middag vrij alle groepen
Vrijdag 23 juli 2021: middag vrij alle groepen
 

Groepen 1 en 2 zijn elke vrijdagmiddag vrij.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat hij /zij buiten de geplande schoolvakanties geen vrij meer kan krijgen.

NB: Wilt u (buiten deze vakanties om) verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur van de school. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet. Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan zijn wij verplicht dat aan de leerplichtambtenaar door te geven. Op deze website onder het kopje Handig om te weten vindt u het item verlof aanvragen. Hier vindt u ook een verwijzing naar de website over leerplicht.

 

Verdere bijzondere data en activiteiten worden gepubliceerd in het Ouderportaal.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Welkom schooljaar 2020-2021

We gaan weer naar school! We hopen dat iedereen van een fijne vakantie heeft genoten en gezond weer is gestart. Een nieuw begin is altijd even spanne ...
[lees verder]