Les-, pauze en gymtijden

Zoals vermeld in Nieuwsbrief 10, d.d. 26 juni 2020, kunt u hier het plan voor onderzoek naar andere schooltijden vinden.

 

Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten vanaf het schooljaar 2020-2021 een continurooster te hanteren.  Dat betekent het volgende:

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur 
  • Op woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit 
  • Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 om 12.00 uur uit 

 

Ochtendpauze: 

  • Groep 6, 7 en 8 van 10.00 – 10.15 uur 
  • Groep 3, 4 en 5 van 10.15 – 10.30 uur 

Groepen 1 en 2 spelen voor of na de pauzetijden buiten. Zij drinken en eten fruit in de groep. 

 

 

 

 

Huidige lestijden (schooljaar 2019-2020):
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :    08.30 – 12.00    en 13.00 – 15.00
woensdag                                                              08.30 – 12.30
De groepen 1 t/m 3 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Pauzetijden:
Alle dagen:
10.00 – 10.15                          groep 6, 7 en 8
10.15 – 10.30                          groep 3, 4 en 5

Opening van de groene speelplaats

Opening van de groene speelplaats

Gym is voor de groepen 3 t/m 8 op dinsdag of donderdag.
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal van sportcentrum De Lindonk aan de Kristallaan.
Voor de kleuters is er elk dagdeel voldoende gelegenheid om te bewegen in onze eigen speelzaal in de school of buiten.