BSO en VSO

BSO De Regenboog 4 tot 12 jaar
De BSO is in de schoolweken geopend op onderstaande dagdelen:
De voorschoolse opvang op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van half 7.30 tot 8.30 uur.
De naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur.
Op woensdag, vrijdag en tijdens de vakanties worden de kinderen opgevangen bij BSO Pietje Bell (locatie De Neerhof).

Openingstijden
Brengen: voorschools vanaf 07.30 uur of verlengd 07.00 uur.
Ophalen: naschools tot 18.00 uur of verlengd 18.30 uur.
Op woensdag en vrijdag is Pietje Bell vanaf 12.00 uur geopend.

Flexibele opvang
Flexibele opvang biedt de volgende mogelijkheden:

Het afnemen van structureel wisselende dagdelen:
Het is mogelijk een contract af te sluiten voor flexibele opvang op basis van wisselende dagdelen per week. Wanneer u een contract heeft voor deze vorm van opvang kunt u per mail aan de afdeling planning kenbaar maken voor welke dagdelen u de opvang in de komende periode wilt vastleggen. Wanneer u als ouder tot 4 weken voorafgaand aan de datum aangeeft opvang nodig te hebben is deze opvang gegarandeerd. Natuurlijk is het ook mogelijk om binnen de 4 weken flexibele opvang aan te vragen, deze zal dan worden beoordeeld aan de hand van de leidster-kind-ratio. De opvang is dan niet gegarandeerd, zie opvang op basis van extra dagdelen.

Opvang op basis van extra dagdelen:
Extra opvang voor uw zoon/dochter kan op basis van extra dagdelen worden afgenomen. U kunt op elk moment een extra dagdeel aanvragen. Maximaal 4 weken voorafgaand aan de datum hoort u of er gebruik van dit dagdeel kan worden gemaakt.
Binnen de buitenschoolse opvang is het ook mogelijk een extra dagdeel te gebruiken op het moment dat er geen contract met de Roef is voor het betreffende kind.

Schoolweken contract:
Het is tevens mogelijk een 40 weken contract af te sluiten. De 40 weken betreffen de landelijk vastgestelde schoolweken in de regio. Dit contract kan worden uitgebreid voor één of meerdere vakantieweken van de basisscholen in de regio.

Flexibel contract vakantieopvang buitenschoolse opvang:
Het is mogelijk een flexibel contract op basis van een door u te bepalen aantal vakantieweken voor de buitenschoolse opvang af te sluiten. Wanneer u een contract heeft voor deze vorm van opvang kunt u per mail aan de afdeling planning kenbaar maken voor welke dagdelen u de opvang in de komende vakanties wilt vastleggen. Wanneer u als ouder met een flexibel contract tot 4 weken voorafgaand aan de datum aangeeft opvang nodig te hebben, is deze opvang gegarandeerd. Natuurlijk is het mogelijk om binnen de 4 weken vakantieopvang aan te vragen, deze zal dan worden beoordeeld aan de hand van de leidster-kind-ratio. De opvang is dan niet gegarandeerd, zie opvang op basis van extra dagdelen.

 

Werkwijze en begeleiding
Op de BSO zien wij het als een uitdaging om naast de vrije ontspanning de kinderen zoveel mogelijk verschillende activiteiten aan te bieden gericht op de leeftijd en interesse.
Elke maand wordt een nieuw activiteitenprogramma opgemaakt en bieden we  gevarieerde activiteiten  aan aan de hand van een thema. De activiteiten variëren van creatieve activiteiten tot aan kook activiteiten of sport en spel. De kinderen mogen uiteraard hier ook zelf in meedenken.
Het speel- en spelmateriaal is divers op de buitenschoolse opvang. Dagelijks worden er gevarieerde activiteiten aangeboden die passen bij de leeftijd van een kind. In de vakanties wordt er gewerkt volgens een programma met wisselende thema’s.
Naast de vakantieprogramma’s biedt de Roef een gevarieerd activiteiten aanbod na schooltijd.
De Roef biedt de mogelijkheid aan, om zwemles onder de BSO-tijd te volgen.

Inschrijfprocedure
Inschrijven kan via de  website: http://deroef.wix.com/kindercentraderoef.
Nadat een van onze planningsmedewerksters uw aanvraagformulier heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging hiervan. U ontvangt daarna spoedig een mogelijk voorstel voor plaatsing. Het kan tevens voorkomen dat er een alternatief aanbod aan u wordt gedaan om wachttijden te overbruggen.

 

Kindercentra de Roef
Kindercentra de Roef biedt professionele kinderopvang in de gemeente Moerdijk en gemeente Drimmelen voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot einde basisschoolleeftijd. In 1992 is de Roef onder de naam kindercentra Noord–Westhoek ontstaan vanuit een kinderdagverblijf dat begeleid werd door vrijwilligers en aanvankelijk was gehuisvest in een eengezinswoning in Zevenbergen.
Inmiddels is onze organisatie uitgegroeid tot een professionele geregistreerde organisatie voor diverse vormen van kinderopvang, die ondergebracht zijn in verschillende vestigingen. De Roef B.V. biedt kinderopvang in de vorm van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuteropvang en tussenschoolse opvang.

Onze visie
Een individu (kind), heeft zijn eigen aanleg en temperament bij zijn/haar geboorte meegekregen. De aanleg bepaalt in eerst instantie in hoeverre een kind zich kan ontwikkelen en geeft daarin een grens aan. Of de mogelijkheden die een kind in zich heeft ook daadwerkelijk tot ontwikkeling komen, hangt in belangrijke mate af van zijn/haar omgeving, de gelegenheid tot uitoefening van vaardigheden en ontdekking van eigen mogelijkheden. Centrale begrippen die Kindercentra de Roef wil uitdragen zijn onder andere zelfontplooiing, zelfbepaling, zelfverantwoordelijkheid, (zelf)vertrouwen, zelfrespect en respect voor de ander en zijn/haar omgeving in materiële en immateriële zin.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar www.kindercentraderoef.nl en de facebookpagina www.facebook.com/Kindercentraderoef