TSO

 

De Regenboog heeft een beleidsplan TSO. Hierin vindt u belangrijke achtergrondinformatie over onze TSO. Om ervoor te zorgen dat TSO voor alle betrokkenen een prettig moment is, hebben wij een aantal regels opgesteld. Deze kunt u in de bijlagen behorend bij het beleidsplan  nalezen. We gaan ervan uit dat u de regels met uw kind(eren) heeft besproken. Een jaarverslag van de TSO kunt u op school inzien.

Heeft u vragen over de overblijf, wendt u zich tot de tso-coördinator, Karin de Groot (tso@regenboogzvb.nl of info.regenboog@dewaarden.nl).

Op De Regenboog kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Een inschrijfformulier voor onze TSO krijgt u bij inschrijving van uw kind mee.  Wij hebben de TSO in eigen beheer, de medewerkers zijn ouders / grootouders van onze school of externe vrijwilligers. De TSO-coördinator is Karin de Groot (bovenbouwcoördinator).
Heeft u interesse om te komen helpen bij de TSO? U ben van harte welkom!  U krijgt daarvoor een vergoeding en uw eigen kinderen blijven op de dag dat u aanwezig bent gratis over.

Het overblijven gebeurt op de volgende dagen: Groep 1 t/m 4 maandag, dinsdag en donderdag. Groep 5 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De kosten voor het overblijven zijn € 2,00 per kind per dag.

IMG_2134

De Regenboog heeft een beleidsplan TSO. Hierin vindt u belangrijke achtergrondinformatie over onze TSO. Om ervoor te zorgen dat TSO voor alle betrokkenen een prettig moment is, hebben wij een aantal regels opgesteld. Deze kunt u in de bijlagen behorend bij het beleidsplan  nalezen. We gaan ervan uit dat u de regels met uw kind(eren) heeft besproken. Heeft u vragen over de overblijf zelf, wendt u zich tot de tso-coördinator, Karin de Groot (tso@regenboogzvb.nl of info.regenboog@dewaarden.nl).

IMG_3086 IMG_3085

 

 

 

 


met mooi weer eten we gezellig buiten op onze picknickkleden

 

De administratie van de TSO op De Regenboog is digitaal. We werken met het online systeem TSO-ASSISTENT via www.tso-assistent.net Wanneer u, incidenteel of structureel (let op: structureel aanmelden kan voor maximaal 1 kwartaal, daarna dient u dit te herhalen), voornemens bent gebruik te maken van TSO, dient u zich te registreren in het systeem. U registreert zich (eenmalig) bij TSO-assistent. De code om dat te doen ontvangt u bij inschrijving op school. Code vergeten of kwijt? Stuur een mailtje naar info.regenboog@dewaarden.nl

De school houdt op deze manier goede controle over de aanwezigheid of afwezigheid van een kind en kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er zicht op medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Wij gaan er van uit dat u dit als ouder duidelijk vermeldt in het TSO-systeem.

U kunt als ouder/verzorger op flexibele wijze de overblijf van uw kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie.

Bij onafgemelde afwezigheid of onaangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden meteen per email bericht ontvangen.

Indien de instructies in het systeem toelichting behoeven, kunt u deze vinden onder het vraagteken. Een geïllustreerde instructie vindt u ook onder DOWNLOADS als u bent ingelogd. Voor technische ondersteuning kunt u terecht bij www.tso-assistent.nl/support.