Kanjer

De Regenboog is een Kanjerschool. Dat betekent dat wij dagelijks en structureel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen door het gebruik van de ‘Kanjertraining’. Onze leerkrachten zijn specifiek opgeleid om deze training te kunnen geven en hebben geleerd om in hun dagelijkse denken en doen de ‘Kanjermethode’ toe te passen. Onze Kanjerafspraken zijn:

  1. We vertrouwen elkaar,
  2.  We helpen elkaar,
  3. Niemand speelt de baas,
  4. Niemand lacht uit,
  5. Niemand doet zielig.

kanjerpetten
U kunt hier de informatie nalezen wat de Kanjermethode inhoudt. Ook op de website van het Kanjerinistituut (www.kanjertraining.nl) is meer informatie beschikbaar.
Naast het pestprotocol van KanVas (dat kunt u hier nalezen), hebben wij ook ons eigen Kanjerdocument. Dat vindt u hier.

Aan het begin van ieder schooljaar stellen de leerkrachten samen met de kinderen de schoolregels op. Deze kunt u hier nalezen.

Laatste nieuws

Welkom in schooljaar 2019-2020