Engels

Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Op onze school wordt van groep 1 t/m 8 Engels aangeboden d.m.v. de methode Groove Me, waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen!Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Op onze school wordt van groep 1 t/m 8 Engels aangeboden d.m.v. de methode Groove Me, waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen!Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Op onze school wordt van groep 1 t/m 8 Engels aangeboden d.m.v. de methode Groove Me, waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen!
Wij kiezen ervoor om bij aanvang van de basisschool al te beginnen met het aanleren van Engels omdat:
– spelenderwijs leren onbewust leren is;
– jonge kinderen in een gevoelige taalperiode zitten;
– er een goede basis gelegd wordt in het leren van de Engelse taal;
– het een positieve invloed heeft op de algehele taalontwikkeling van kinderen;
– het goed beheersen van deze taal steeds belangrijker wordt in onze maatschappij.

Het leren van een moderne vreemde taal draagt bij aan alle aspecten van de ontwikkeling van een kind op de basisschool. Communicatie en geletterdheid worden verbeterd, de talenkennis wordt uitgebreid en kinderen kunnen overeenkomsten en verschillen in talen en culturen om hen heen verkennen. Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via nieuwe media. Ons uitgangspunt is dat een redelijke beheersing van de Engelse taal bereikt wordt, door het al op jonge leeftijd aan te bieden.

Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Op onze school wordt van groep 1 t/m 8 Engels aangeboden d.m.v. de methode Groove Me, waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen!
Daarnaast wordt de Engelse taal in samenhang gebracht met inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld met de inhouden in oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als ‘woonomgeving’, ‘vrije tijd en hobby’s’, ‘het lichaam’ en ‘het weer’.
In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich in de middenbouw tot het kennismaken met de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden.
In de bovenbouw vindt hier een verdieping in plaats.
Verder leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.