Brede school

Onze school heeft in mei 2014 het Brede School-certificaat behaald. We zijn er trots op dat wij  middels diverse activiteiten de mogelijkheden bieden en creëren om de ontwikkeling van kinderen op De Regenboog, maar ook van andere scholen in Zevenbergen, te stimuleren.
We betrekken daarin niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en de buurtbewoners.

Vanaf schooljaar 2017-2018 bieden wij als Brede School de naschoolse activiteiten voornamelijk aan via de website http://www.meermoerdijk.nl/Home/Index/747
Het project MeerMoerdijk is gestart in september 2017. Alle kinderen op school hebben een boekje mee gekregen met de eerste activiteiten. Inmiddels is de website volop in gebruik. Hierop staan alle activiteiten, cursussen, workshops, lessen voor kinderen in de categorieën sport, cultuur, techniek, natuur, dans, gezondheid en bewegen. Publieke en private aanbieders presenteren hierop hun aanbod en activiteiten.

Kinderen (ouders) kunnen zich via deze site inschrijven op de activiteiten. Leuk om deze site in de gaten te houden. Ook via Social Media (Facebook/ Instagram) kunt u MeerMoerdijk volgen.

 

De Brede School Moerdijk:
– heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
– met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking;
– heeft aanvullend als doel leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren;
– met als uitgangspunt gestructureerde samenwerking op basis van een visiedocument;
– waarbij ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit kern en wijk is gerealiseerd;
– en waarbij wordt deelgenomen aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.

Verder verwijzen wij u naar de website van onze stichting www.stichtingdewaarden.nl, links onderaan staat een kopje Brede School Moerdijk met meer informatie hierover. Brede school Moerdijk

Laatste nieuws

Reünie!

Op zaterdag 6 oktober 2018 staat er een reünie gepland vanwege 25 jaar bestaan van De Regenboog. Alle oud-leerlingen vanaf 18 jaar (en ook oud-person ...
[lees verder]