Brede school

Onze school heeft in mei 2014 het Brede School-certificaat behaald. We zijn er trots op dat wij  middels diverse activiteiten de mogelijkheden bieden en creëeren om de ontwikkeling van kinderen op De Regenboog, maar ook van andere scholen in Zevenbergen, te stimuleren.
We betrekken daarin niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en de buurtbewoners.

In het schooljaar 2014-2015 hebben wij een visiedocument opgesteld met mooie plannen. Inmiddels hebben wij met diverse nieuwe partners contacten gelegd en we hopen dan ook dat we telkens weer de activiteiten te kunnen vernieuwen uitbreiden en zo ons aanbod gevarieerd houden.
Bent u er ook van overtuigd dat alle leerlingen in Zevenbergen de kans moeten krijgen zich op verschillende vakgebieden te ontwikkelen?
En kunt u ons vernieuwende, sportieve, creatieve of educatieve activiteiten aanbieden die na schooltijd op onze locatie plaats kunnen vinden?
Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag in gesprek om de mogelijkheden met u te bespreken.

Het visiedocument van 2014-2015 kunt u hier lezen.

De Brede School Moerdijk:
– heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
– met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking;
– heeft aanvullend als doel leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren;
– met als uitgangspunt gestructureerde samenwerking op basis van een visiedocument;
– waarbij ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit kern en wijk is gerealiseerd;
– en waarbij wordt deelgenomen aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.

Verder verwijzen wij u naar de website van onze stichting www.stichtingdewaarden.nl, links onderaan staat een kopje Brede School Moerdijk met meer informatie hierover. Brede school Moerdijk

Laatste nieuws

We maken er een mooi nieuw schooljaar van!   ...
[lees verder]