Groep 1/2 B

Welkom op de pagina van groep 1/2B

 

 

 

 

 

Op dinsdag 5 september was onze ouderinformatieavond. Tijdens deze avond werd ook kort toegelicht hoe er in de kleutergroepen 1 en 2 gewerkt wordt. De hand-out van deze presentatie kunt u hier teruglezen.