Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een groep van kinderen die op De Regenboog en op de Mariaschool zitten. We komen bij elkaar om te bespreken wat er al goed gaat op school en wat er nog beter zou kunnen. Op die manier weten de juffen en meesters beter wat de kinderen op school fijn vinden.
Als de kinderen ideeën hebben verzonnen kan de groep daar mee aan de slag.

De eerste keer hebben we het gehad over ‘wat is de leerlingenraad’, hebben we ons voorgesteld aan elkaar en hebben we de voordelen en de nadelen van een gezamenlijk kamp besproken.

We gebruiken puzzelstukken om een informatieblad te maken. Deze puzzelstukken zijn belangrijk voor de toekomst van de school. De juffen en meesters kunnen deze puzzelstukken gebruiken om met de ideeën aan de slag te gaan. Op de puzzelstukken zetten we informatie van de onderwerpen waarover we hebben overlegd. Bij elke bijeenkomst maken we een puzzelstuk en aan het eind zetten we alle puzzelstukken in elkaar en hebben we een grote puzzel die we gaan ophangen in de school.

We komen 6 keer per schooljaar bij elkaar om te praten over de toekomst van de school.

We hebben ook een agendablad die we altijd moeten meenemen.

Onderwerpen die we nog graag willen gaan bespreken zijn bijvoorbeeld: een groener schoolplein op de Mariaschool en meer gymtijd op De Regenboog.

Na elke bijeenkomst van de leerlingenraad schrijven we een stukje voor de Nieuwsbrief. Op die manier blijven ook de ouders op de hoogte van waar we mee bezig zijn.